Over de IJssel

Foto: Roel Kleinpenning

De nieuwe brug 2022. 

 


foto: Tonny Bosman

 

De nieuwe brug komt erin 2022

 


foto: Tonny Bosman

De Hoge (Oer)Brug in Ulft wordt maandag 28 februari 2022 aan het eind van de middag weer opengesteld voor fietsers en voetgangers. Samen met Dusseldorp Infra, Sloop en Milieutechniek werkt de gemeente aan de vervanging van de fiets- en wandelbrug over de Oude IJssel in Ulft. Op donderdag 27 januari 2022 werd de brug teruggeplaatst op zijn oude plek. Omdat asfalteren in de wintermaanden niet het meest optimale resultaat oplevert zijn noodverhardingen aangebracht om beide zijden van de brug aan te sluiten.

Richard Liebrand

De oude brug gaat eruit.

 

Gemeente O. IJ.: mei 2021
In verband met werkzaamheden aan de Hoge Brug – Melkvonder in Ulft is het doorgaande fietsverkeer over de Hoge Brug gestremd vanaf maandag 7 juni 2021. De werkzaamheden duren tot uiterlijk 22 oktober 2021.

 

Nieuwe Melkvonderbrug medio 2021

Bron Oude IJsselstreek Vizier 15 sep 2020,

Ulft - De voet-/fietsbrug over de Oude IJssel ter hoogte van de Antoniuskerk is aan vervanging toe. Voor gemeente Oude IJsselstreek, die de aanbesteding inmiddels gestart is, een uitgelezen kans om ook dit project aan te grijpen om haar circulaire ambities waar te maken.

door Reinier Kroesen

In de volksmond heeft men het meestal nog over de Hoge Brug bij het Melkvonder, omdat de oorspronkelijke versie van de in 1955 gebouwde brug steil en boogvormig was. De stalen constructie werd in 1989 verlaagd en aangepast naar de huidige situatie. Inmiddels is deze aan het einde van haar levensduur gekomen en aan vervanging toe. Een belangrijke schakel in de fietsroute voor forensen en scholieren tussen Ulft en Silvolde.

In november 2019 is er in de DRU Cultuurfabriek een marktverkenning gehouden, een bijeenkomst met ruim zestig belangstellende partijen voor deze klus. Dit ter voorbereiding op een nationale, maar niet openbare aanbesteding. Belangrijk gegeven is dat dit werk uitgevoerd moest worden op een circulaire bouwwijze. Een rekbaar begrip, maar circulair betekent niets meer of minder dan kringloop. Dit houdt in de gunning van het project geschiedt aan degene die met het beste plan komt voor duurzaam (her)gebruik van de (bouw)materialen, en een verantwoording voor de herkomst en toekomstige toepasbaarheid. Aandacht voor de hele keten dus vanaf grondstofwinning. Ook het onderhoud wordt meegewogen.

Janine Kock

De verantwoordelijke wethouder Janine Kock: “De nieuwe brug moet eind juli 2021 gereed zijn. Dat heeft onder meer ook te maken met het nieuwe schooljaar. Het ontwerp is geheel vrij te bepalen door de uitvoerende partij en het budget is, als ik het goed heb 525.000 euro. De nieuwe brug moet vijftig jaar meegaan. Na die voorlichtingsbijeenkomst is een selectie gemaakt. Aan de hand van de ingediende projecten is gekeken of een bedrijf het technisch aankan en natuurlijk hoe men dat circulaire aspect benaderd. Het Rijk heeft de ambitie uitgesproken dat Nederland in 2050 circulair moet zijn. Een hele inzet, in feite houdt dat in dat we geen nieuwe grondstoffen meer gebruiken. Het is heel veel pionieren voor ons als gemeente, en niet per definitie goedkoper in eerst instantie, maar er zal een omslagpunt komen. Wij zijn als gemeente geen trendsetter, maar wel volger. Als extra wens is in het programma van eisen gevraagd de brug wat breder te maken dan die nu is. Dat heeft te maken met passeerbaarheid, maar we willen ook dat een kleiner strooivoertuig erover heen kan, nu strooien we nog handmatig." 

Tien bedrijven voldeden aan alle inschrijvingscriteria en moeten een definitief plan indienen voor eind september. Daarna wordt beslist wie de brug gaat bouwen, dan gaat het dus niet per se alleen om de goedkoopste inschrijver.

Wat er vooraf was.

 


De oude boogbrug werd in 1991 vervangen door de onderste brug op de foto. Nu 30 jaar later wordt ook deze vervangen.

 

SilvoldePediA
Ulftseweg 26
7064 BD Silvolde
tel. 0315-342600 of 06-2300 3204
E-mail: robbiew52@gmail.com