Muurschilderingen in Silvolde Willem Matse

De koperslager Marktstraat 2

Foto: Henk Jansen

28 oktober 2019

Silvolde is weer een muurschildering rijker. Binnen het project Muren Gluren wordt gestaag verder gewerkt door diverse kunstenaars aan de verfraaiing van de gevels.

Op de zijmuur van Marktstraat 2

heeft kunstenaar Willem Matse

een koperslager afgebeeld. Het verwijst naar het beroep van de huidige bewoner van het pand: Dennis Wissink. 

Wat vooraf ging:

In Silvolde is een projectgroep opgericht om het dorp van muurschilderingen te laten voorzien.
22 augustus 2018 verscheen het eerste bericht in de Oude IJsselstreek Vizier met een oproep voor eigenaren van panden, waarop een muurschildering mogelijk was, om zich te melden. Verder was de projectgroep op zoek naar schilders die op vrijwillige basis in Silvolde wilden schilderen.
Sponsering kreeg het project van de stichting Silvolde aan Zee, Silvolde kunst en cultuur, de stichting Pak An en de gemeente Oude IJsselstreek.
De stichting Pak An leverde ook een coach als begeleiding van de groep..

www.anpakken.nl

Willem Matse

Willem is lid van de projectgroep Muren Gluren en heeft meerdere schilderingen gemaakt in Silvolde.
Verdere info over Willem Matse vindt u door onderstaande link aan te klikken.
www.silvoldepedia.nl/index.php?willem-matse
 

Het onderwerp:

Dennis Wissink is de bewoner van het woon- winkelpand Marktstraat 2 en van beroep koperslager, hij heeft de koperslagerij in het voormalige winkelgedeelte gevestigd. Hij is voornemens in de loop van 2020 zijn bedrijf te verplaatsen naar de Ulftseweg 19 in Silvolde, wat blijft is een mooie herinnering aan de koperslagerij.
Verdere info over Dennis Wissink vindt u door onderstaande link aan te klikken.

www.silvoldepedia.nl/index.php?dennis-wissink

Het schetsontwerp.
Willem begint met het stucen van de muur.
De voorbereiding is er.
De werktekening bij de hand houden.
Lekker bezig.

       

De laatste inspectie en dan opruimen.

 

Historie van de Marktstraat 2.

Kruidenierswinkel Kok - Heinst

 

 


 

De foto's zijn gemaakt door Henk Jansen, Kick Oort, John Liebrand en Charlotte Wolters. Krantenartikel met dank aan mevrouw Arts die haar archief beschikbaar stelde aan heemkundige vereniging Old Sillevold.

SilvoldePediA
Ulftseweg 26
7064 BD Silvolde
tel. 0315-342600 of 06-2300 3204
E-mail: robbiew52@gmail.com